APT Việt Nam nhận Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Hợp quy

APT Việt Nam nhận Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Hợp quy
 
QCVN 16:2014/BXD là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo thông tư số 15/2014/TT-BXD
 
Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng APT Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận quy chuẩn hợp quy cho sản phẩm sơn epoxy và vật liệu chống thấm gốc xi măng
Đăng lúc 05 Tháng Tư, 2016

Để lại bình luận